همه‌ی نوشته های : سینا

درباره‌ی : سینا

سینا هستم با آرزو ها و اهداف زیاد و بزرگ در زندگی . امیدوارم بتوانم به آن ها برسم . یکی از بزرگترین آرزو های من که میتوان آن را مقدمه‌ی لازم دیگر آرزو ها دانست ، این است که شیران ایران گرز و شمشیر به دست اهریمن و ضحاک را بار دیگر شکست داده و خورشید فروزان را به آسمان پرچم مقدس ایران بازگردانند .

درباره‌ی نامه‌ی باستان

      هیچ دیدگاهی برای درباره‌ی نامه‌ی باستان ثبت نشده

« به نام خدا » نامه‌ی باستان تارنمایی است که میکوشد در همه ی زمینه ها نوشته منتشر کند . اما بیشتر نوشته ها به بررسی تاریخ ایران و پند و اندرز نهفته در تاریخ ایران و یا نهفته در آثار ادبی ایرانی میپردازد . با این حال شما میتوانید نوشته هایی با دیگر موضوعات (( مرتبط یا نا مرتبط… بیشتر بخوانید »