همه‌ی نوشته های : تینا 2020

درباره‌ی : تینا 2020

من تینا هستم و کاراته کار میکنم . امیدوارم بتوانم روزی در المپیک بدرخشم .

داد خواهی (( عدالت ))

      ۱ دیدگاه برای داد خواهی (( عدالت ))

« به نام خدا» به نام خدای دادگری (( عادلی )) که داد (( عدالت )) را یاد انسان داده است ؛ اما برخی از انسان ها از آن استفاده میکنند و برخی دیگر نمیکنند . در بعضی از جاها داد داده نمیشود . اما به بهای چه ؟! اگر کسی ، دیگری را با بیداد (( ناعدالتی )) آزرده… بیشتر بخوانید »