به نام خداوند جان و خرد

      هیچ دیدگاهی برای به نام خداوند جان و خرد ثبت نشده

« به نام خدا »

بن‌مایه : http://cdn.noorshop.ir/files/productimage/6187/screenshot/fa/01.jpg

به نام خداوند جان و خرد +++++ کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای +++++ خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر +++++ فروزنده‌ی ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برتر است +++++ نگارنده‌ی برشده گوهر است

به بینندگان آفریننده را +++++ نبینی مرنجان دو بیننده را

نباید بدو نیز اندیشه راه +++++ که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد +++++ نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی +++++ همان را گزین که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست +++++ میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد او +++++ در اندیشه‌ی سخت کی گنجد او

بدین آلت و رای و جان و روان +++++ ستود آفریننده را چون توان

به هستیش باشد که خستو شوی +++++ ز گفتار بیکار یک سو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه +++++ بفرمان ها ژرف کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود +++++ ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن گاه نیست +++++ به هستیش اندیشه را راه نیست

#بازگویی

بن‌مایه : شاهنامه فردوسی ، به تصحیح ژول مول ، انتشارات بهزاد ، چاپ هفدهم ، ۱۳۹۳

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *