نخستین اصل کاراته

      هیچ دیدگاهی برای نخستین اصل کاراته ثبت نشده

« به نام خدا »

نخستین اصل کاراته.png

بن‌مایه : http://modirezehn.com/2015/06/27

نخستین اصل کاراته : به یاد داشته باشید که کاراته-دو (( کاراته )) با احترام آغاز و با احترام نیز پایان می‌یابد .

کارته همانند جودو و کندو معرف هنر های رزمی ژاپنی است و همچون هنر های رزمی دیگر باید با احترام و تعظیم (( رِی )) آغاز شود و با احترام نیز پایان یابد .

در زبان ژاپنی واژه رِی بیشتر برای احترام به کار برده میشود اما معنای واقعی آن بیش از این است . رِی در برگیرنده حالتی از احترام به دیگران و همچنین عزت نفس است . هنگامی که افراد به خودشان اترام بگذارند ، این احترام را انتقال می‌دهند ، یعنی برای دیگران نیز احترام قائل می‌شوند ، که این کارکرد چیزی به جز بیان و نمود احترام ، نیست .

اینچنین گفته شده است که ” بدون رِی ، بی‌نظمی به وجود می‌آید ” و همچنین گفته اند که ” تفاوت بین انسان و حیوان در همین احترام نهفته است

شیوه‌های مبارزه‌ای که در آنها احترام وجود ندارد ، جز هنر های رزمی محسوب نمی‌شوند ، بلکه خشونتی نکوهیده هستند .

قدرت بدنی بدون رعات اصل احترام ، تفاوتی با قدرت از نوع حیوانی ندارد . چنین قدرتی برای انسان ارزشی ندارد .

برای این مسئله نیز باید تاکید شود که ، اگر چه رفتار و منش انسان میتواند درست شود ولی بدون داشتن قلبی پاک نمی‌توان به احترامی واقعی رسید .

احترام واقعی نمایشی بیرونی از قلبی محترم و ارزشمند است . همه هنر های رزمی با احترام آغاز میشوند و با احترام نیز پایان می‌یابند . اگر بدون حس احترام تمرین اجرا شود ، حالتی از خشونت شکل میگیرد ؛ به همین دلیل در هنر های رزمی احترام را باید از آغاز تا پایان حفظ نمود .

#بازگویی

بن‌مایه : کتاب بیست اصل کاراته ، بازگردان (( ترجمه )) دکتر سعید نیکو خصلت ، انتشارات دانشگاه تبریز ، چاپ نخست ، ۱۳۹۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *