تفاوت موشک با جنگ افزارهای پرتابی دیگر

« به نام خدا »

بن‌مایه : https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9#/media/File:Agni-II_missile_(Republic_Day_Parade_2004).jpeg

جنگ افزار هایی که به سوی هدفی شلیک می‌شوند در دسته های گوناگونی جای می‌گیرند :

۱- جنگ افزار هایی که نیروی حرکت خود را از خود می‌گیرند ؛ جنگ افزار های هدایت شونده که در هوا یا فضا سفر می‌کند که موشک هدایت‌شونده (( موشک )) نامیده می‌شوند .

۲- جنگ افزار هایی که نیروی حرکت خود را از خود می‌گیرند ولی و هدایت‌شونده نیست و با نام موشک آزاد (( راکت  « موشک » )) شناخته می‌شوند .

۳- جنگ افزار هایی که از داخل یک سلاح دارای لوله (( مانند تفنگ یا توپ )) شلیک می‌شوند که با نام فشنگ یا گلوله شناخته می‌شوند . البته موشک‌هایی نیز وجود دارند که برای شلیک از داخل لوله سازگار شده‌اند (( مانند تانک‌های روسی و اسرائیلی که موشکهای هدایت‌شونده شلیک می‌کنند )) .

۴- جنگ افزار هایی که نیروی حرکت خود را تأمین نمی‌کند و از داخل جنگ افزاری دیگر (( مانند توپ و تفنگ )) هم شلیک نمی‌شوند . به این گونه جنگ افزار ها بمب میگویند . بمب‌های بسیار کوچک معمولاً به نارنجک معروف هستند . چه هدایت‌شونده باشند یا نباشند . ولی اگر هدایت شده باشند به نام بمب هدایت شونده شناخته می‌شوند .

۵- جنگ افزار هایی که نیروی حرکت خود را از خود می‌گیرد و در آب حرکت می‌کنند که به نام اژدر شناخته می‌شوند ((در گذشته اژدرهای ثابت هم وجود داشتند که اکنون با نام مین (( مین دریایی )) شناخته می‌شوند)) .

#بازگویی

بن‌مایه : https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9#.D8.AA.D9.81.D8.A7.D9.88.D8.AA_.D9.85.D9.88.D8.B4.DA.A9_.D9.88_.D8.B3.D8.A7.DB.8C.D8.B1_.D9.BE.D8.B1.D8.AA.D8.A7.D8.A8.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *