تبلیغات در نامه باستان

به نام خداوند جان و خرد +++ کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای +++ خداوند روزی ده رهنمای

با توجه به اینکه تارنمای نامه‌ی باستان یک تارنمای جوان اما کارا حساب میشود و جای پیشرفت خوبی نیز دارد ، بنابراین تعرفه تبلیغات پایین و به صرفه خواهد بود .ما امیدواریم روزی به یکی از پر بازدید ترین تارنماهای جهان تبدیل بشویم .

تعرفه‌ی تبلیغات در نامه باستان به صورت جدول زیر میباشد :

نوع بسته


نوع تبلیغ

بسته یک ماهه

بسته سه ماهه

بسته شش ماهه

بسته یک ساله

قیمت به تومان

قیمت به تومان

قیمت به تومان

قیمت به تومان

درجه یک

۲۰۰۰

۵۱۰۰    ۶۰۰۰

۱۰۲۰۰   ۱۲۰۰۰

۲۰۴۰۰     ۲۴۰۰۰

درجه دو

۱۵۰۰

۴۵۰۰

۷۶۵۰       ۹۰۰۰

۱۵۳۰۰   ۱۸۰۰۰

درجه سه

۱۰۰۰

۳۰۰۰

۶۰۰۰

۱۰۲۰۰ ۱۲۰۰۰

نکته

توجه شود که :

۱)  همه قیمت ها به تومان است .

۲)  هم اکنون و برای مدت محدودی همه قیمت هابه جز موارد زیر ، ۱۵ درصد تخفیف دارند .

 ۳)  توجه شود که همه‌ ی بسته های یک ماهه ، سه ماهه درجه ۲ و ۳ و همچنین شش ماهه درجه سه شامل ۱۵ درصد تخفیف نمیباشد .

۴)  هم اکنون تبلیغات در شبکه های مجازی پذیرفته نمیشود .

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام  و یا برای درخواست گذاشتن تبلیغ در نامه‌ی باستان یک چاپار  بفرستید .