به نام خداوند جان و خرد

      هیچ دیدگاهی برای به نام خداوند جان و خرد ثبت نشده

« به نام خدا » به نام خداوند جان و خرد +++++ کزین برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای +++++ خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر +++++ فروزنده‌ی ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برتر است +++++ نگارنده‌ی برشده گوهر است به بینندگان آفریننده را +++++ نبینی مرنجان دو… بیشتر بخوانید »

درباره‌ی نامه‌ی باستان

      هیچ دیدگاهی برای درباره‌ی نامه‌ی باستان ثبت نشده

« به نام خدا » نامه‌ی باستان تارنمایی است که میکوشد در همه ی زمینه ها نوشته منتشر کند . اما بیشتر نوشته ها به بررسی تاریخ ایران و پند و اندرز نهفته در تاریخ ایران و یا نهفته در آثار ادبی ایرانی میپردازد . با این حال شما میتوانید نوشته هایی با دیگر موضوعات (( مرتبط یا نا مرتبط… بیشتر بخوانید »