Tag Archives: فردوسی

به نام خداوند جان و خرد

      هیچ دیدگاهی برای به نام خداوند جان و خرد ثبت نشده

« به نام خدا » به نام خداوند جان و خرد +++++ کزین برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای +++++ خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر +++++ فروزنده‌ی ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برتر است +++++ نگارنده‌ی برشده گوهر است به بینندگان آفریننده را +++++ نبینی مرنجان دو… بیشتر بخوانید »